Statut PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Srpanj 2004
Sadržaj
Statut
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
S T A T U T
UDRUGE BIVŠIH STUDENATA
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SVEUČILIŠTA U SPLITU

SPLIT, travanj 2004.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama - NN br. 88/01. (u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu održana 28. travnja 2004. godine u Splitu donijela je ...


S T A T U T


UDRUGE BIVŠIH STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITUI. Osnovne odredbe


Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, odnosno Elektrotehničkog fakulteta u Splitu, kako se Fakultet prije zvao (u daljnjem tekstu: Udruga), te o zastupanju, o znaku, o ciljevima, o poslovima i djelatnostima, o sredstvima, o članstvu, o tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, o obvezama i odgovornostima, o načinu prestanka rada Udruge i postupku s imovinom u slučaju prestanka njezina rada.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradanje Sveučilišta u Splitu.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga bivših studenata FESB Split.

Sjedište Udruge je u Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu,
Ruđera Boškovića bb, 21 000 Split.

Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske u smislu članaka 14. i 15. Zakona o udrugama.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge je oblikovani logotip skraćenog naziva UBS FESB.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je kružnog oblika. U sredini se nalazi logotip Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu "FESB", a u krugu oko napisano je "UDRUGA BIVŠIH STUDENATA - SPLIT".Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Skupština Udruge može ovlastiti i druge članove Predsjedništva za zastupanje Udruge. Dokumente materijalnog i financijskog poslovanja potrebno je ovjeriti potpisima dvaju ovlaštenih predstavnika Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom:

    pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem Interneta,
    u obliku pisanih izvješća, usmenim izvješćima na skupovima ili na drugi prikladan način,
    preko sredstava javnog priopćavanja. 
« Prethodna   Sljedeća »


Izdvojeno

Znaju li vaši kolege za Udrugu? Možete li locirati kolege iz svoje generacije, gdje su, što rade?

Traži


Getting Payday Loans In California should be thought of many times. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.