Statut PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Srpanj 2004
Sadržaj
Statut
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
S T A T U T
UDRUGE BIVŠIH STUDENATA
FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SVEUČILIŠTA U SPLITU

SPLIT, travanj 2004.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama - NN br. 88/01. (u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu održana 28. travnja 2004. godine u Splitu donijela je ...


S T A T U T


UDRUGE BIVŠIH STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U SPLITUI. Osnovne odredbe


Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, odnosno Elektrotehničkog fakulteta u Splitu, kako se Fakultet prije zvao (u daljnjem tekstu: Udruga), te o zastupanju, o znaku, o ciljevima, o poslovima i djelatnostima, o sredstvima, o članstvu, o tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, o obvezama i odgovornostima, o načinu prestanka rada Udruge i postupku s imovinom u slučaju prestanka njezina rada.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradanje Sveučilišta u Splitu.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga bivših studenata FESB Split.

Sjedište Udruge je u Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu,
Ruđera Boškovića bb, 21 000 Split.

Udruga djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske u smislu članaka 14. i 15. Zakona o udrugama.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge je oblikovani logotip skraćenog naziva UBS FESB.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je kružnog oblika. U sredini se nalazi logotip Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu "FESB", a u krugu oko napisano je "UDRUGA BIVŠIH STUDENATA - SPLIT".Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Skupština Udruge može ovlastiti i druge članove Predsjedništva za zastupanje Udruge. Dokumente materijalnog i financijskog poslovanja potrebno je ovjeriti potpisima dvaju ovlaštenih predstavnika Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom:

    pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima putem Interneta,
    u obliku pisanih izvješća, usmenim izvješćima na skupovima ili na drugi prikladan način,
    preko sredstava javnog priopćavanja. 
« Prethodna   Sljedeća »


Izdvojeno

Znaju li vaši kolege za Udrugu? Možete li locirati kolege iz svoje generacije, gdje su, što rade?

Traži


SSLTimeout.