Statut PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Srpanj 2004
Sadržaj
Statut
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
 II. Članstvo u Udruzi i članarina
Članak 8.

Članom Udruge može postati svaki sposoban državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin s visokom ili višom stručnom spremom, koji prihvati Statut Udruge, a koji je studirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu odnosno Elektrotehničkom fakultetu u Spltu, kako se ovaj fakultet prije zvao.
Članom Udruge može postati i osoba koja je magistrirala ili doktorirala na FESB-u.

Članak 9.

Članovi mogu biti:

      redoviti,
      podupirujući,
      počasni,
      članovi prijatelji.

Udruga vodi Registar svojih članova.Članak 10.

Redovitim članom smatra se član Udruge iz članka 8. ovoga Statuta s pravom glasa i koji plaća članarinu.

Članak 11.

Podupirućim članom smatra se pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva i zadaća Udruge.

Redovitim i podupirućim članom postaje se popunjavanjem pristupnice i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Počasnim članom može postati svaka osoba iz članka 8. ovoga Statuta koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Udruge.

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

Članak 13.

Predsjedništvo svojom odlukom može imenovati članom prijateljem Udruge osobe koje su završile odgovarajući ili srodni studij u Hrvatskoj ili inozemstvu, a posebno su vezane za djelatnost FESB-a.

Članak 14.

Prava i obveze članova jesu:

      sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
      čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
      čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
      sudjelovanje u upravljanju Udrugom.

Članak 15.

Svaki član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti.

Za teže povrede Statuta protivno cilju i zadaći Udruge, na prijedlog Nadzornog odbora ili najmanje tri člana Predsjedništva, Predsjedništvo može članu izreći:

      opomenu,
      suspenziju zbog neovlašenog istupanja u ime Udruge,
      isključenje iz Udruge zbog težih povreda Statuta.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

      dragovoljnim istupom,
      isključenjem.

O isključenju koje može uslijediti samo iz značajnih razloga, posebice zbog učestalog kršenja odredaba ovoga Statuta, odlučuje Predsjedništvo. Svakom članu do odluke o isključenju mora biti omogućen primjereni vremenski rok za očitovanje ili opravdanje u trajanju od najmanje mjesec dana do najviše tri mjeseca.

Odluka o isključenju mora biti uručena članu neposredno ili preporučenim pismom. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o isključenju konačna. Rok za prigovor Skupštini je mjesec dana od dana primitka odluke o isključenju.

Članak 17.

Udruga se može udružiti u druge asocijacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 18.

Svaki član Udruge dužan je plaćati članarinu. Iznos godišnje članarine određuje Predsjedništvo. 
« Prethodna   Sljedeća »


Izdvojeno

Znaju li vaši kolege za Udrugu? Možete li locirati kolege iz svoje generacije, gdje su, što rade?

Traži


SSLTimeout.