Statut PDF Ispis E-mail
Srijeda, 07 Srpanj 2004
Sadržaj
Statut
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
III. Ciljevi i djelatnost Udruge
Članak 19.

Udruga je osnovana s ciljem:

      očuvanja tradicije Fakulteta eketrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB-a),
      promicanja ugleda FESB-a u nas i u svijetu,
      skrbi za razvitak i napredak FESB-a,
      promicanja ugleda inženjerske struke, te njegovanja i razvitak etike inženjerskog poziva,
      utjecaja na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima razvoja na stručnom i znanstvenom polju elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i računarstva,
      utjecaja na razvitak i napredak spoznaje o potrebi očuvanja prirode i čovjekova okoliša,
      izgradnje i jačanja veza i suradnje između bivših studenata FESB-a,
      poticanja i uspostave veza i suradnje FESB-a i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
      uspostave i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama u nas i u svijetu.

Članak 20.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

      samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koja se bave elektrotehničkom, strojarskom, brodograđevnom i računarskom djelatnošću,
      prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
      izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija,
      pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse,
      prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta,
      pomoć članovima Udruge pri zapošljvanju - burza rada,
      organiziranje susreta članova Udruge,
      razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge,
      redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
      poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge,
      pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na FESB-u,
      uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama,
      izmjenjivanje radnih iskustava s odgovarajćim udrugama bivših studenata,
      organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje značajnih obljetnica. 
« Prethodna   Sljedeća »


Izdvojeno

Znaju li vaši kolege za Udrugu? Možete li locirati kolege iz svoje generacije, gdje su, što rade?

Traži


SSLTimeout.