Članarina
Četvrtak, 22 Rujan 2011
Na ovome mjestu možete pronaći tablicu s popisom jedinstvenih identifikacijskih brojeva članova Udruge ("Poziv na broj") pomoću kojih možete izvršiti uplatu godišnje članarine u iznosu od 50,00 kn. Članarine se putem naloga za nacionalna plaćanja uplaćuju na žiro-račun Udruge HR35 2340 0091 1101 5819 7, pri čemu je u kućici "Poziv na broj platitelja" potrebno naznačiti identifikacijski broj člana i godinu za koju se vrši uplata, u obliku:
 
npr. 6726-2014
 
uz model plaćanja HR05.

Ispod se nalazi i tablica u kojoj možete vidjeti pregled svih dosada uplaćenih godišnjih članarina od osnutka Udruge do početka tekuće godine.